Fair Internet

Vlastnosti internetu

– Aktuální rychlost internetu  u členů sítě Fair-Net dosahuje 10/3 Mb download/upload (mapa pokrytí), výjimku tvoří přípojky na páteřní uzly nebo optickou síť, kde rychlost dosahuje 50/20 Mb (mapa pokrytí)
– Uváděná rychlost je taková, kterou nejčastěji reálně naměříte, není to jen číslo, které hezky vypadá
– Používáme technologie, které zajistí nízkou latenci, tedy rychlou odezvu internetu a stabilitu připojení
– Samozřejmostí je internet bez datového omezení (FUP)
– Možnost připojení wifi routeru pro přípojení více počítačů v domácnosti
– Na žádost Vám přidělíme veřejnou IP adresu zdarma
– Možnost zřízení pevné telefonní linky bez měsíčních paušálů (VOIP)
Fair-Net půjčovna

Způsob připojení k síti

VARIANTA A
Bezdrátová technologie 5 GHz N a 5 GHz AC. Pro instalaci je potřeba na dům umístit vhodnou anténu pro příjem.

VARIANTA B
Přípojka metalickým (UTP) kabelem. Dostupné v bytových domech.

Pro podrobnější informace neváhejte kontaktovat naši infolinku.