Jak fungujeme

NONPROFITJe nutné zdůraznit, že spolek Fair-Net z.s. je čistě zájmovou organizací, jež má jiné priority a cíle, než je generování zisku. Členské příspěvky nejdou nikomu do kapsy, ale jsou vloženy zpět do chodu spolku a modernizace sítě. Nejsme obchodní společnost, nic neprodáváme, proto nevystavujeme faktury. Nejsme internetový provider ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb.

Veškeré služby, které poskytujeme, mohou využívat pouze řádní členové Fair-Netu v rámci jejich platného členství v naší organizaci. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let (případně právnická osoba), která se ztotožňuje s programovou náplní a cíli spolku. Každý řádný člen je povinen hradit členské příspěvky. Zájemce o členství vyplní internetovou přihlášku. Následně bude kontaktován technikem, který s ním sjedná termín instalace síťové (internetové) přípojky, jež je základním předpokladem pro využití všech výhod, které členství skýtá. V rámci instalace nový člen sdružení obdrží potvrzení o registraci a současně veškeré nutné informace k využívání všech poskytovaných služeb. Okamžikem přijetí člena do organizace vzniká právo na využívání plného spektra Fair služeb, především Fair Internetu, Fair Televize, Fair Servisu, Fair Půjčovny a vzdělávacích kurzů.

Členství ve spolku je dobrovolné, je ho tedy možné kdykoliv bez sankce zrušit, případně přerušit.

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se svolává dle potřeby. Statutárním a výkonným orgánem je tříčlenná rada, která ze svých členů volí předsedu spolku.

Osobní přístup ke klientům nevnímáme jako klišé, ale jako závazek. Naši pracovníci jsou připraveni řešit urgentní požadavky našich členů i mimo standardní pracovní dobu.

Veškeré další informace Vám rádi zodpovíme na info@fair-net.eu nebo INFO LINCE tel.: 511 115 783.